Menu

Appetizers

Khai Vị

Beef Noodle Soup

Phỡ

Rice Noodle, Egg Noodle in Soup or Dry, & Congee

Hủ Tiếu, Mì Nước Hoặc Khô, & Cháo

Rice Vermicelli Dishes

Bún

Broken Rice, Steamed Rice & Fried Rice Dishes

Cơm Đỉa & Cơm Chiên

Steamed Rice Dishes

Cơm Đỉa

Vietnamese & Chinese Soup

Canh

Stir Fried Chicken

Gà Xào

Vegetarian Dishes

Cải Xào

Seafood

Đồ Biển

Deluxe Vegetable Dishes & Chop Suey

Cải Xào Thịt

Sizzling

Vĩ Sắt

Stir Fried Beef

Thịt Bò Xào

Pork & Ribs

Thịt Heo Và Sườn

Chow Mien (Dry or Soft Noodles)

Mì Xào, Hủ Tiếu Xào (Dòn Hoặc Mềm)

Phuong Nam Special Dishes

Phương Nam Đặc Biệt Giơí Thiệu